inwestycje

Zalety i ryzyka inwestowania w dzieła sztuki

Inwestowanie w sztukę jest alternatywną i atrakcyjną formą lokowania wolnego kapitału oraz gromadzenia pasywnych dochodów. Tak jak i inne rodzaje inwestycji, np. kapitałowych, ma swoje zalety, ale i również obarczone jest pewnym ryzykiem. Rozważnie i mądrze inwestując w dzieła sztuki można znacznie ograniczyć to ryzyko. Nie można go jednak wyeliminować zupełnie. Poniżej przedstawiam zalety oraz…Więcej →

Pasywne dochody z inwestowania w sztukę – część VI

Rynek sztuki jest atrakcyjną formą inwestowania długoterminowego również dlatego, że charakteryzuje się niską wrażliwością na cykle koniunkturalne. Dzieła sztuki tak, jak artykuły kolekcjonerskie i luksusowe, stanowią tzw. dobra rzadkie. Dlatego też ich wartość z czasem winna rosnąć.  Przy ustalaniu wysokości ceny sprzedaży dzieła sztuki, powinniśmy uwzględnić poniższe elementy, aby inwestycja okazała się z perspektywy czasu…Więcej →

Pasywne dochody z inwestowania w sztukę – część V

Inwestowanie w dzieła sztuki w celach zarobkowych wiąże się z wieloma czynnikami, które należy brać pod uwagę, aby ograniczyć ryzyko poniesienia straty na tego typu inwestycjach. Mają one zarówno swoją specyfikę jak i również wiele wspólnych cech z innymi inwestycjami, w tym np. na rynkach finansowych. Warto na przykład tak, jak przy inwestycjach kapitałowych, zdywersyfikować…Więcej →