Zalety i ryzyka inwestowania w dzieła sztuki

Inwestowanie w sztukę jest alternatywną i atrakcyjną formą lokowania wolnego kapitału oraz gromadzenia pasywnych dochodów. Tak jak i inne rodzaje inwestycji, np. kapitałowych, ma swoje zalety, ale i również obarczone jest pewnym ryzykiem. Rozważnie i mądrze inwestując w dzieła sztuki można znacznie ograniczyć to ryzyko. Nie można go jednak wyeliminować zupełnie. Poniżej przedstawiam zalety oraz…Więcej →

Pasywne dochody z inwestowania w sztukę – część VI

Rynek sztuki jest atrakcyjną formą inwestowania długoterminowego również dlatego, że charakteryzuje się niską wrażliwością na cykle koniunkturalne. Dzieła sztuki tak, jak artykuły kolekcjonerskie i luksusowe, stanowią tzw. dobra rzadkie. Dlatego też ich wartość z czasem winna rosnąć.  Przy ustalaniu wysokości ceny sprzedaży dzieła sztuki, powinniśmy uwzględnić poniższe elementy, aby inwestycja okazała się z perspektywy czasu…Więcej →

Pasywne dochody z inwestowania w sztukę – część V

Inwestowanie w dzieła sztuki w celach zarobkowych wiąże się z wieloma czynnikami, które należy brać pod uwagę, aby ograniczyć ryzyko poniesienia straty na tego typu inwestycjach. Mają one zarówno swoją specyfikę jak i również wiele wspólnych cech z innymi inwestycjami, w tym np. na rynkach finansowych. Warto na przykład tak, jak przy inwestycjach kapitałowych, zdywersyfikować…Więcej →

Pasywne dochody z inwestowania w sztukę – część IV

W Polsce inwestowanie w dzieła sztuki ciągle nie jest jeszcze popularnym sposobem gromadzenia aktywów i alokacji środków finansowych. Z każdym jednak rokiem zmienia się to na korzyść, wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa. Widać to też po zwiększających się ilościach organizowanych aukcji dzieł sztuki i rosnących wylicytowanych na nich cenach za poszczególne prace. Jest to dobry…Więcej →

Dzieła sztuki jako źródła pasywnych dochodów – część III

Zakup dzieła sztuki jako lokaty wymaga pracy. Inwestor sam powinien umieć ocenić klasę obrazów. Musi niejednokrotnie, zwłaszcza przy droższych dziełach, oprócz wydatków na zakupu, uwzględnić również koszty jego przechowania (koszty ubezpieczenia i monitoringu firmy ochroniarskiej). Warto też brać pod uwagę koszty ewentualnej odsprzedaży danego dzieła sztuki. Nie będziemy najprawdopodobniej sprzedawać obrazu prywatnie z ręki do…Więcej →