Pasywne dochody (przychody) i źródła ich uzyskania

Dochód pasywny to według Wikipedii dochód bez stałego angażowania własnej pracy i otrzymywany jest wtedy, gdy raz wykonana praca (akcja, działanie) przynosi zyski, przez określony czas. Są to więc pieniądze, które otrzymujesz regularnie przez dłuższy czas, za coś, co już zrobiłeś i nie musisz na to dalej stale pracować, dzięki raz wykonanej pracy lub zainwestowanym…Więcej →